Dreyers Fond har nu uddelt legater til syv unge arkitektvirksomheder.

Renoveringen og moderniseringen af Valencia nåede en vigtig milepæl, da der var rejsegilde den 26. marts. Valencia forventes at stå klar til sommer.

Dreyers Fond uddeler hvert år, i april og i november måned, legater for op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden.

Dreyers Fond
Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme
advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.
Prioriterede områder er brancheudvikling,
videreuddannelse og formidling.