Dreyers Fond støtter ny tænketank Justitia, som skal undersøge den danske retsstats tilstand.

Seks internationale instruktører giver hver deres bud på en "bygnings sjæl" i tv-serien Kulturkatedraler. Dreyers Fond har støttet projektet.

Dreyers Fond uddeler hvert år, i april og i november måned, legater for op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden.

Dreyers Fond
Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme
advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.
Prioriterede områder er brancheudvikling,
videreuddannelse og formidling.