I rapporten "Finanskrisen i Danmark - kan det ske igen?" analyserer tænketanken Krakas Finanskrisekommission årsagerne til finanskrisen og foreslår fremadrettede løsninger.

Med støtte fra Dreyers Fond gennemfører Arkitektforeningen og lokalafdelingen i København en konkurrence om at opføre en midlertidig pavillon i Kongens Have i København. Tilmeldingsfristen er den 5. december. 

Dreyers Fond uddeler hvert år, i april og i november måned, legater for op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden.

Dreyers Fond
Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme
advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.
Prioriterede områder er brancheudvikling,
videreuddannelse og formidling.